flaga polski flaga wielkiej brytanii flaga niemiec
logo stalrent
profesjonalism, terminowość, satysfakcja

REALIZACJE

2021 Gorzów

Budowa budynków mieszkalnych w Gorzowie Wielkopolskim. Do zabezpieczenia wykopów użyto ścianek szczelnych złożonych z grodzic GU 16N w różnych długościach, w zależności od warunków gruntowych. Wynajem całości materiału pozwolił ograniczyć koszt kredytowania całego przedsięwzięcia.

zobacz zdjęcia

2021 Poznań

zobacz zdjęcia

2021 RAWICZ

zobacz zdjęcia

2021 Piła

Kolejna budowa budynków mieszkalnych. Wymaganie zastosowania bezwibracyjnego zabezpieczenia wykopów zdeterminowało zastosowanie Profili KD 6/8 jako niezależnego zabezpieczenia pojedynczej ściany wykopu. Umożliwiło to prace bezpośrednio przy czynnej drodze dojazdowej do parkingu. Całe przedsięwzięcie trwała około 3 miesięcy a zastosowane rozwiązanie pozwoliło zniwelować wibracje do minimum oraz przyspieszyło realizację zadania.

zobacz zdjęcia

2021 Jarocin

Jeden z etapów rozległej budowy w centrum Jarocina. Sporym wzywaniem okazało się dopasowanie komory startowej oraz odbiorczej dla przewiertów, tak aby pozostawić wystarczającą dla prac przewiertowych ilość miejsca wewnątrz szalowania, a jednocześnie „zmieścić” cały system w planowanym dla budowy obszarze zajęcia. Zastosowanie ścian dylowych w szczytach komory, pozwoliło komfortowo wypuścić przewiert oraz przyspieszyć cały proces realizacji zadania.

zobacz zdjęcia

2021 Krajenka

zobacz zdjęcia

2021 Toruń

zobacz zdjęcia

2021 CZECHOWICE

Realizacja przebiegała w pobliżu torów kolejowych przyległych do zakładów przemysłowych. Zadanie polegało na osadzeniu dwóch komór żelbetowych na głębokości ok. 6m. Jako zabezpieczenie wykopu zastosowano system komór słupowych STALRENT SDR. Zapewnił on wystarczająco dużo miejsca do prowadzenia bezpiecznych prac na tej głębokości wykopu, a jednocześnie operowanie ciężkim sprzętem wokół prowadzonych prac.

zobacz zdjęcia

2020 GAZOCIĄG - POŁUDNIOWA POLSKA

Kilkadziesiąt zabezpieczonych komór startowych i odbiorczych do przewiertów przy budowie Gazociągu na południu Polski. Do tego zadania kilku wykonawców wykorzystywało zabezpieczenie do wykopów STALRENT SRR/SDR w konfiguracji nazwaną roboczo "C". Ściana czołowa tego systemu złożona z płyty komory dylowej wraz z profilem szalunkowym KD 6/8 L= 4 m oraz jednej pełnej płyty, w narożnikach dwa słupy narożne SDR. Boczne ściany zostały złożone z płyt 5 metrowych, które na końcu rozpierała para słupów liniowych SRR wraz z rozporą rolkową.

zobacz zdjęcia

2020 Toruń

Jedna z największych inwestycji w 2020 roku w Toruniu jakim był remont mostu w Toruniu oraz przebudowa układu torowo-drogowego w drodze dojazdowej jaką jest al. Jana Pawła II oraz budową pasa tramwajowo-autobusowego. Do budowy nowych infrastruktury wodno-kanalizacyjnych już kolejny raz w Toruniu sprawdziły się Systemy zabezpieczeń typu SRR/ SDR firmy STALRENT. Pomimo bardzo dużego ruchu na jednym z największych skrzyżowań i arterii jaką jest al. Jana Pawła II firma wykonawcza poradziła sobie znakomicie z powyższym zadaniem.

zobacz zdjęcia

2020 POLKOWICE

Alternatywa dla grodzic stalowych w postaci komory słupowej SDR STALRENT. Zabezpieczenie musiało zostać zrealizowane bezwibracyjnie ze względu na lokalizację. Głębokość systemu na poziomie 4,8m oraz trzy pola o łącznej długości 15m pozwoliły na osadzenie zbiornika. Dodatkowo zastosowane konsole montażowe umożliwiły odciążenie rozparcia górnego dla uzyskania większej przestrzeni bez rozporowej i umożliwiło swobodne manewry montażowe. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w niecały miesiąc.

zobacz zdjęcia

2019 Gdańsk

Budowa na rafinerii w Gdańsku gdzie do budowy infrastruktury podziemnej były wykorzystane szalunki serii STALRENT STANDARDBOX SB 100 3500 x 2400 o bardzo szerokim świetle wykopu ponad 3 m. Piaszczysty grunt pozwolił na szybkie pogrążanie szalunków oraz sprawną realizację zadania na tej budowie.

zobacz zdjęcia

2019 KLESZCZEWO

Zabezpieczenie wykopu systemem liniowym STALRENT SRR z zastosowaniem słupów narożnych dla zamknięcia ścian czołowych . System rozpór rolkowych pozwolił na uzyskanie prześwitu roboczego na poziomie 4,5 metra wysokości dla posadowienia przepustu pod drogą krajową na Kaszubach. Istotnym parametrem systemu było dostosowanie długości pól szalowania liniowego odpowiedniego dla elementów konstrukcji posadowionego przepustu. Proces osadzenia został zrealizowany w terminie oraz przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas odbywającego się ruchu w pasie sąsiednim.

zobacz zdjęcia

2019 GDAŃSK

Realizacja dla jednego z dealerów samochodów osobowych. Wykonawca miał za zadanie posadowienie dwóch zbiorników długości 16 oraz 18,5m. Zastosowane zostało zabezpieczenie liniowe STALRENT SRR wraz z zamknięciem ścian czołowych systemem narożnym STALRENT SDR głównie ze względu na spore nawodnienie gruntu. Dodatkowym utrudnieniem całego procesu był ograniczony dostęp, możliwość kopania jedynie z dwóch stron. Usytuowanie rozpór rolkowych na odpowiedniej wysokości za pomocą blokad rozpór montowanych w słupach liniowych pozwoliło osadzić zbiornik bez konieczności stosowania konsol montażowych.

zobacz zdjęcia

2019 SOSNOWIEC

Jedna z wielu komór startowych oraz odbiorczych zastosowanych w Sosnowcu na Śląsku. Każda z komór narożnych STALRENT SDR została zwymiarowana pod maszynę lub punkt odbioru przewiertu uwzględniając ograniczoną ilość miejsca w pasie czynnej drogi. Ściany dylowe KD z zastosowaniem profili KD 6/8 pozwoliły, zgodnie z założeniem, uzyskać wolne przestrzenie dla wypuszczenia bądź odbioru przewiertu. Głębokość osadzenia systemów to nieco ponad 6 metrów.

zobacz zdjęcia

2018 RYMANÓW

Jeden z kilku zestawów komór startowych oraz odbiorczych. Rozwiązanie jest połączenie systemów słupowych STALRENT narożnego oraz liniowego z zastosowanie ścian czołowych dylowych. Część komór dzięki dwóm ścianom czołowym opartych o profile KD 6/8 pełniła funkcję zarówno odbiorczą jak i startową. Cały proces realizacji ze względu na ilości wykonywanych przejść został skrócony dzięki zwiększonej mobilności systemu w stosunku do tradycyjnych ścianek szczelnych.

zobacz zdjęcia

2018 Sanok

Komora startowo-odbiorcza stosowana przy budowie gazociągu. System słupowy STALRENT SDR przedłużony dodatkowym polem liniowym STALRENT SRR dla uzyskania długości 9m wymaganej rozmiarem maszyny przewiertowej. Realizacja przewiertu przebiegała w trudnym, mocno nawodnionym gruncie. Cały proces osadzenia oraz wykonania zadania został zrealizowany przed terminem i cały system zastosowano na kolejnym odcinku.

zobacz zdjęcia

2018 CZESZÓW

Standardowa konfiguracja liniowego systemu słupowego STALRENT. Cała realizacja polegała na ułożeniu nowego gazociągu wraz z przyłączeniem do stacji gazowej. Ze względu na bliskość istniejącego gazociągu należało zmniejszyć ilość wibracji do minimum. Zastosowany system w przeciwieństwie do tradycyjnej ścianki szczelnej umożliwił bezwibracyjne zabezpieczenie wykopu na głębokości do 3,8m w. Rozpory rolkowe umożliwiły wyższy komfort pracy tym samym skracając czas realizacji przedsięwzięcia. Rozmiar całego zadania to ok. 30 km gazociągu na Dolnym Śląsku.

zobacz zdjęcia

2017 ŁÓDŹ

Nietypowa realizacja w Łodzi gdzie jednocześnie inwestorem i wykonawcą był deweloper mieszkaniowy, który w ramach swojej inwestycji zdecydował się bez wsparcia podwykonawców wykonać sieci wodno-kanalizacyjne dla budowanych przez siebie apartamentowców. Do zabezpieczenia wykorzystano szalunki z serii STALRENT STANDARDBOX SB 100 z nadstawkami, które dały możliwość zaszalowania wykopu o głębokości około 4 metrów. Poprzez zastosowanie rur przedłużających RP 1000 uzyskane światło wykopu 2,26 m dawało możliwość instalowania nawet dwóch rur obok siebie. Początkowo sceptyczne podejście ekipy budowlanej, która dotychczas nie miała żadnego doświadczenia w zakresie instalacji wod-kan, po szkoleniu oraz dostawie szalunków przez firmę STALRENT ta sama ekipa budowlana zrealizowała z sukcesem w obrębie jednego osiedla kilkaset metrów sieci wodno-kanalizacyjnych.

zobacz zdjęcia

2017 WARSZAWA

Zabezpieczenie wykopu systemem liniowym STALRENT SRR na budowie stacji Metra w Warszawie przy ulicy Płockiej. Na tym zadaniu Wykonawca stosował różne konfiguracje systemu szalunków typu płytowo - słupowego. Większość robót odbywała się po zabezpieczeniu wykopów na ponad 6 m głębokości. Ze względu na mocno zurbanizowany teren oprócz pełnych płyt szalunkowych stosunkowo często korzystano z komór dylowych o różnych wymiarach wraz z profilami KD 6/8, co pozwalało bezpiecznie szalować wykop w obrębie kolizji . Obok szalunków do zabezpieczenia wykopów STALRENT SRR stosowano na tym zadaniu także ściankę berlińską oraz grodzice stalowe.

zobacz zdjęcia

2017 Gostynin

Niecodzienne zabezpieczenie wykopu ze względu na montaż szalunków słupowych STALRENT SRR wewnątrz hali produkcyjnej w Gostyninie. Zadaniem Wykonawcy było wybetonowanie fundamentów na głębokości 3,5 m pod maszyny produkcyjne. Wykop o takiej głębokości należało zabezpieczyć. Pierwotnie Wykonawca przewidywał zastosowanie grodzic stalowych. Jednak dobór szalunków słupowych STALRENT SRR i błyskawiczna ich dostawa oraz brak wibracji przy instalowaniu tego systemu okazał się strzałem w dziesiątkę. Ponadto montaż szalunków STALRENT SRR za pomocą suwnicy i koparki, szczególnie wyciąganie płyt, okazał się bardzo wydajny, z czego Wykonawca mógł się tylko cieszyć.

zobacz zdjęcia

2017 TORUŃ

Klasyczne zabezpieczenie wykopu komorą narożną STALRENT SDR oraz montaż studni o średnicy 2 m na głębokości ponad 6,5 m na ulicy PCK w Toruniu. Ze względu na znaczną głębokość oraz ograniczoną możliwość skarpowania Wykonawca zastosował na ostatnim metrze wykopu dodatkowe zabezpieczenie drewnianymi kantówkami. W ten sposób zabezpieczony wykop można było bezpiecznie osadzać kręgi zaprojektowanej studni.

zobacz zdjęcia

2017 BYDGOSZCZ

Ścisłe centrum Bydgoszczy, teren Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ograniczona ilość miejsca i manewrowania ciężkim sprzętem. W takich warunkach przyszło wykonawcy przeprowadzić renowację ciepłociągu. Zastosowanie pojedynczego systemu słupowego narożnego STALRENT SJR pozwoliło wyeliminować wibracje oraz ograniczyć użycie ciężkiego sprzętu. Dylowe ściany czołowe natomiast pozwoliły ominąć istniejący ciepłociąg a czterostronne szalowanie umożliwiło przeprowadzenie niezbędnych prac. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w terminie.

zobacz zdjęcia

2017 RZESZÓW

Zabezpieczenie wykopu podczas osadzania dwóch studni o średnicy 5 m nieopodal Portu Lotniczego Jesionka w Rzeszowie. System słupowy linowy STALRENT SRR wraz z systemem narożnym STALRENT SDR został wbudowany na głębokości 6 m. Ze względu na znaczną średnicę studni musiały zostać zastosowane najdłuższe 6 metrowe płyty, oraz tylko jedna para słupów pośrednich liniowych. Taka konfiguracja zabezpieczenia komory oszczędziła wykonawcy sporo czasu przy montażu wielkogabarytowych elementów.

zobacz zdjęcia

2017 Gozdowo

Jak osadzić dwa zbiorniki paliwowe oraz dodatkową infrastrukturę podziemną w sposób bezpieczny jednocześnie skracając czas realizacji inwestycji? Stosując liniowy system słupowy SRR „skrojony na miarę” odpowiadamy nie po raz pierwszy na tego typu pytania. Odpowiednie zaplanowanie długości poszczególnych pól systemu umożliwiło komfortowe osadzenie elementów infrastruktury podziemnej przy tym skracając czas realizacji. Niezaprzeczalnym atutem systemu było wykorzystanie jego elementów w kolejnym etapie osadzania zbiorników paliwowych. Całe przedsięwzięcie miało miejsce przy czynnej wówczas autostradzie A1 w okolicach Wrześni.

zobacz zdjęcia

2016 Warszawa

Zabezpieczenie wykopu systemem narożnym STALRENT SDR na budowie jednej ze stacji Metra w Warszawie przy ulicy Trockiej. Na tym zadaniu Wykonawca stosował różne konfiguracje systemu szalunków typu płytowo - słupowego, szczególnie jednak zabezpieczane systemem STALRENT SDR były komory narożne, gdzie na czynnym kanale betonowane były nowe studnie o nieregularnych kształtach. Profesjonalizm wykonawcy, precyzyjnie dobrane szalunki STALRENT oraz terminowe dostawy umożliwiły szybką i bezproblemową realizację zadania.

zobacz zdjęcia

2016 CHOJNÓW

Uniwersalność zastosowania systemu słupowego potwierdzona realizacją wewnątrz hali produkcyjnej. Zadaniem przedsięwzięcia było wykonanie fundamentów pod prasy hydrauliczne na głębokości niespełna 4m. Pola systemu zostały przygotowanie w taki sposób aby uprościć montaż szalunków fundamentowych. Rozpory rolkowe natomiast umożliwiły uzyskać żądane światło wykopu 6m oraz prześwit od dna wykopu na poziomie 3 metrów aby wykonać fundamentowanie zgodnie z założeniem projektowym. Inwestor zrealizował w ten sposób osiem stanowisk pod prasy hydrauliczne na potrzeby produkcji branży motoryzacyjnej.

zobacz zdjęcia

2016 Łódź

Nietypowa realizacja w Łodzi gdzie jednocześnie inwestorem i wykonawcą był deweloper mieszkaniowy, który w ramach swojej inwestycji zdecydował się bez wsparcia podwykonawców wykonać sieci wodno-kanalizacyjne dla budowanych przez siebie apartamentowców. Do zabezpieczenia wykorzystano szalunki z serii STALRENT STANDARDBOX SB 100 z nadstawkami, które dały możliwość zaszalowania wykopu o głębokości około 4 metrów. Poprzez zastosowanie rur przedłużających RP 1000 uzyskane światło wykopu 2,26 m dawało możliwość instalowania nawet dwóch rur obok siebie. Początkowo sceptyczne podejście ekipy budowlanej, która dotychczas nie miała żadnego doświadczenia w zakresie instalacji wod-kan, po szkoleniu oraz dostawie szalunków przez firmę STALRENT ta sama ekipa budowlana zrealizowała z sukcesem w obrębie jednego osiedla kilkaset metrów sieci wodno-kanalizacyjnych.

zobacz zdjęcia

2016 Łódź

Kolejna realizacja w Łodzi gdzie na budowę wodociągu były dostarczane najmniejsze szalunki typu box jakimi są szalunki STALRENT MINIBOX MINI 60 o wymiarach 3000x2000. Stosunkowo płytkie wykopy oraz lekkie szalunki pozwoliły na szybką realizację tego zadania.

zobacz zdjęcia

2015 Poznań

Budowa toru doskonalenia jazdy w okolicach Poznania. Zastosowany system składał się z dwóch pól o długości 3,5m i został dopasowany do elementów zbiornika montowanego dla potrzeb odwodnienia nawierzchni. System słupowy liniowy pozwolił uzyskać światło wykopu na poziomie 8,75m co umożliwiło sprawny montaż oraz uzbrojenie zbiornika przez producenta. Całość prac została wykonana w terminie dwóch tygodni.

zobacz zdjęcia

2015 Albertów

System słupowy liniowy SRR z wykorzystaniem słupów narożnych zastosowany przy modernizacji zakładu produkcyjnego branży spożywczej. Prezentowana realizacja miała na celu oszalowanie wykopu dla potrzeb wbudowania zbiornika na groszek spożywczy. Ograniczona ilość miejsca determinowała dopasowanie systemu w taki sposób aby projektowany zbiornik został zbudowany zgodnie z założeniem a jednocześnie całość inwestycji nie powodowała naruszenia istniejącej infrastruktury. Zastosowanie rozpór rolkowych nie tylko pozwoliło uzyskać żądane wymiary ale również umożliwiło swobodną budowę zbiornika już w szalowanym wykopie. Całość przedsięwzięcia została zrealizowana siłami własnymi inwestora przy wsparciu merytorycznym STALRENT co znacznie ograniczyło koszty oraz skróciło czas realizacji inwestycji.

zobacz zdjęcia

2014 Poznań

zobacz zdjęcia

2014 Bełchatów

Budowa kanalizacji w kilku ulicach na jednym z osiedli Bełchatowa gdzie do zabezpieczenia wykopów wykorzystano szalunki z serii STALRENT STANDARDBOX SB 100 z nadstawkami, które dały możliwość zaszalowania wykopu o głębokości do 4 metrów. Poprzez zastosowanie rur przedłużających RP 1000 uzyskane światło wykopu 2,26 m dawało możliwość instalowania także studni. Generalny wykonawca jak i jego podwykonawcy wraz z każdym nowym otwarciem frontu robót mogli liczyć na nieprzerwaną dostępność oraz błyskawiczną realizację zamówień szalunków w firmie STALRENT.

zobacz zdjęcia

2012 Tomaszów Mazowiecki

Jedna z pierwszych realizacji systemu STALRENT SRR, gdzie wzdłuż nowo budowanej drogi ekspresowej do osadzenia było kilkanaście zbiorników retencyjnych o średnicy 3 m oraz długości od 20-40 mb. System SRR był alternatywą do technologii wbijania grodzic. Przęsła tego systemu wynosiły 4 m a światło wykopu 5 m. Szalunki w zasadzie były pogrążane w piaszczystą skarpę drogi co w rezultacie skutkowało o bardzo szybkim postępie wykonywania prac i zadowoleniem wykonawcy z doboru zabezpieczenia wykopu.

zobacz zdjęcia

kontakt

STALRENT © 2021 01studio.eu