flaga polski flaga wielkiej brytanii flaga niemiec
logo stalrent
profesjonalism, terminowość, satysfakcja

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

 

Szanowni Państwo,


zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma STALRENT Sp. z o. o. reprezentowana przez Wojciecha Buczkowskiego ul. Wojska Polskiego 65, 85 – 825 w Bydgoszczy (numer telefonu 608 543 100), zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Podstawą prawną wprowadzenia monitoringu wizyjnego w firmie jest Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 5. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom z zastrzeżeniem, iż udostepnienie ich innym prawnym odbiorcom może nastąpić jedynie w przypadku analizy incydentów, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zapisywane obrazy z monitoringu przechowywane będą przez okres maksymalnie do 72 godzin, a po jego upływie automatycznie kasowane przez system. Jeżeli w obiekcie firmy lub na zewnątrz doszło do incydentu naruszenia prawa, o którym administrator poweźmie wiadomość w okresie do 72 godzin od tego incydentu, w takim przypadku sporządzona zostanie kopia zapisanych obrazów dla potrzeb osób prowadzących postępowanie wyjaśniające lub organów prowadzących dochodzenie
 7. Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach określonych w RODO, do:
  - prawo do informacji o istnieniu monitoringu;
  - prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
  - prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
  - prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celu analizowania lub prognozowania Pani/Pana osobistych preferencji, zachowań i postaw.

Materiały do pobrania:

kontakt

STALRENT © 2021 01studio.eu