flaga polski flaga wielkiej brytanii flaga niemiec
logo stalrent
profesjonalism, terminowość, satysfakcja

Szalowanie głębokich wykopów w miastach

Dynamiczny rozwój miast wiąże się z licznymi wyzwaniami: brakiem powierzchni dla inwestorów, koniecznością rozbudowy transportu miejskiego czy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Wszystko to przyczynia się do prowadzenia głębokich wykopów w przestrzeni miejskiej. Ze względu na intensywny ruch oraz gęstą zabudowę, zabezpieczanie wykopów w takiej lokalizacji wymaga szczególnie dużo wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim - zdrowego rozsądku.

 

Rozwój miast a potrzeba efektywnego wykorzystywania przestrzeni

 

szalunki

 

Zmiany zachodzące w polskich miastach sprawiają, że systemy szalunkowe dostosowane do przestrzeni miejskich cieszą się coraz większą popularnością. W dużej mierze jest to spowodowane poszukiwaniem wolnej powierzchni przez inwestorów. Rozwiązaniem jest nie tylko stawianie coraz wyższych budynków, ale też wykorzystywanie coraz głębszych kondygnacji podziemnych.

 

Rozwój miast to również konieczność zapewnienia odpowiedniej komunikacji zbiorowej. Do realizacji takich inwestycji, jak metro, premetro czy szybka kolej miejska, konieczne jest prowadzenie wykopów, a nawet budowa szybów. Nie można również zapominać o coraz powszechniejszym opuszczaniu miast i osiedlaniu się na przedmieściach i w okolicznych wsiach. Codzienne dojazdy do pracy sprawiają, że w miastach wciąż brakuje miejsc parkingowych. Biorąc pod uwagę brak wolnej przestrzeni, najlepszym rozwiązaniem są parkingi podziemne. Często są łączone z dworcami czy centrami handlowymi. Pojawiają się również podziemne przejścia dla pieszych, które zapewniają bezpieczeństwo oraz płynność ruchu na najbardziej zatłoczonych ulicach.

 

Kolejną ważną kwestią jest konieczność rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Tunele muszą prowadzić do oczyszczalni położonych zazwyczaj poza miastem. Trzeba więc tworzyć wąskie, ale głębokie wykopy, bezpośrednio pod ulicami.

 

Zasady doboru szalunków do wykopów w przestrzeni miejskiej

 

Szalunki i grodzice w miastach muszą być odpowiednio zaprojektowane i wyjątkowo wytrzymałe, ponieważ głęboki wykop w pobliżu gęstej zabudowy miejskiej (niejednokrotnie historycznej, wyjątkowo podatnej na uszkodzenia), dróg, linii metra czy torów kolejowych, jest narażony na duże obciążenia. Konieczne jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i mieszkańcom, ale też ograniczenie do minimum wpływu prowadzonych robót na środowisko.

 

Kluczowe jest dostosowanie metod budowy do możliwych zagrożeń. Niezbędne jest więc przeprowadzenie badań warunków geologicznych, geotechnicznych i hydrologicznych podłoża. Głębokie wykopy (czyli wykopy o głębokości powyżej 3 metrów), według normy Eurokod 7 są zaliczane do drugiej lub trzeciej kategorii geotechnicznej. Niezbędne jest więc wyznaczenie parametrów podłoża oraz stworzenie dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej na podstawie badań na miejscu oraz analizy laboratoryjnej. Konieczna jest także opinia środowiskowa, która musi zostać zatwierdzona przez właściwy dla miejsca prowadzenia robót organ administracji państwowej. Do projektu budowlanego należy dołączyć też plan monitorowania wykopów i przylegających do niego obiektów. Wybrana metoda wykonania wykopu oraz rodzaj stosowanej obudowy muszą być uzasadnione przede wszystkim analizą czynników ryzyka, ale też względami ekonomicznymi.

 

Szalunki i inne zabezpieczenia do wykopów w przestrzeni miejskiej

 

Zabezpieczenia, takie jak szalunki słupowe, komory dylowe czy boxy, znajdują zastosowanie przy różnego rodzaju wykopach. Zawsze określamy maksymalną głębokość, na której można stosować każde z proponowanych przez nas rozwiązań. W miastach z reguły sprawdzają się szalunki z serii Miasto Box - są to jednak obudowy stosunkowo lekkie, stworzone głównie z myślą o rozbudowie czy naprawach linii wodno-kanalizacyjnych lub gazowych.

 

Do głębokich wykopów wykorzystuje się różnego rodzaju zabezpieczenia, takie jak:

 

 • ściana berlińska,
 • ścianka szczelna (z grodzic stalowych),
 • ściany gwoździowane,
 • ściany szczelinowe,
 • palisady z pali CFA/mikropali,
 • ściany tworzone technologią jet grouting (strumień płynu o wysokiej energii wykorzystywany do tworzenia scementowanego gruntu, podzielonego na kolumny i sektory).

 

W Polsce najczęściej wykorzystuje się ścianki szczelinowe i szczelne, ewentualnie berlińskie. Podczas doboru zabezpieczeń trzeba wziąć pod uwagę szereg czynników, wśród których znajdują się:

 

 • warunki geotechniczne,
 • poziom wód gruntowych,
 • głębokość wykopu,
 • odległość wykopu od sąsiednich obiektów podziemnych i naziemnych,
 • rodzaj zabudowy w najbliższym otoczeniu wykopu,
 • metody budowy stosowane podczas realizacji projektu,
 • wymagania stawiane przez właścicieli sąsiednich budynków (np. zakaz wwibrowywania).

 

Ścianki szczelne przez lata nie były uważane za odpowiednią metodę zabezpieczania głębokich wykopów, ponieważ należą do konstrukcji wiotkich. Obecnie są jednak powszechnie stosowane przy wykopach o głębokości sięgającej kilkunastu metrów. Trzeba jednak pamiętać, że wciskanie brusów powoduje wibracje, mogące negatywnie wpływać na okoliczne obiekty. Konieczne jest więc monitorowanie wykopu przez cały czas prowadzenia prac.

 

Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom, prowadzenie wykopów w centrum miasta nie powoduje zagrożenia dla mieszkańców oraz nie niszczy znajdujących się w okolicy obiektów. Właśnie dlatego, wykonanie projektu i odpowiedni dobór obudowy jest tak ważnym etapem robót.

 

kontakt

STALRENT © 2021 01studio.eu