flaga polski flaga wielkiej brytanii flaga niemiec
logo stalrent
profesjonalism, terminowość, satysfakcja

Przygotowanie pracowników do pracy w wykopach

Szalunki zapobiegają osuwaniu gruntu poza wykopem i chronią otaczającą miejsce robót infrastrukturę, ale przede wszystkim mają zapewniać bezpieczeństwo pracownikom. Każde zaniedbanie może prowadzić tutaj do poważnego wypadku, niejednokrotnie ze skutkiem śmiertelnym, ponieważ 1 m³ gruntu waży aż 1,5 tony. Tak ważne jest więc, aby zabezpieczenie wykopu było odpowiednio dobrane i prawidłowo użytkowane, a pracownicy - przygotowani do robót.

 

Warunki dotyczące dopuszczenia do pracy w wykopie

 

Prac w wykopach mogą podejmować się tylko osoby pełnoletnie. Konieczne jest również uzyskanie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, który potwierdzi brak przeciwwskazań do podjęcia takiego zatrudnienia. Pod żadnym pozorem, pracownik nie może być dopuszczony do prac w wykopie przed przedstawieniem zaświadczenia lekarskiego. Konieczne jest też kontrolowanie, kiedy kończy się ważność badań, aby ponownie skierować pracownika do lekarza medycyny pracy.

 

Bardzo ważne jest również uczestnictwo w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wbrew obiegowej opinii, nie jest to wyłącznie formalność. Znajomość zasad bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków jest kluczowa podczas pracy. Po zakończeniu szkolenia stanowiskowego, robotnik powinien mieć wiedzę na temat organizacji placu budowy (zasad poruszania się, przebiegu dróg pieszych i kołowych, lokalizacji pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych, zasad ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy). Konieczne jest też poinformowanie pracownika o ryzykach związanych z wykonywaną pracą oraz oczywiście - sposobach zapobiegania im. Uczestnictwo w szkoleniu potwierdza się na piśmie.

 

Bardzo ważne jest też odpowiednie wyposażenie pracownika przed przystąpieniem do robót. Podstawą jest dostarczenie odzieży i obuwia roboczego, chociaż na niektórych stanowiskach niezbędne będą dodatkowe środki ochrony indywidualnej np. hełmy, gogle czy wkładki przeciwhałasowe.

 

szalunek systemowy sdr

 

Pracownikom należy zapewnić również odpowiednie warunki socjalne. Na każdym placu budowy powinny znaleźć się szatnie z ławkami ułatwiającymi zmianę odzieży, umywalnie i prysznice z dostępem do ciepłej i zimnej wody, toalety (również przenośne ustępy), dobrze wentylowane pomieszczenia do suszenia przemoczonej odzieży roboczej oraz miejsca, w których robotnicy mogą się ogrzać, zjeść posiłek itp. Praca w wykopach wiąże się z narażeniem na zmienne warunki atmosferyczne oraz pyły i inne zabrudzenia, dlatego tak ważne jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków.

 

Prawidłowe wykonywanie prac w wykopach

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo, absolutną podstawą jest, aby grodzice czy szalunki były odpowiednio dobrane do specyfiki robót oraz gruntu na placu budowy. Mimo fachowego doradztwa i zapewniania fachowych instrukcji przez dostawców systemów szalunkowych, niektórzy wykonawcy naginają zasady, co prowadzi do zagrożenia zdrowia pracowników. Chcąc obniżyć koszty wynajmu obudowy oraz potrzebnej do jej instalacji koparki, niejednokrotnie na budowach stosowane są zbyt lekkie szalunki, przez co pojawiają się uszkodzenia i groźne wypadki. Jeszcze gorszym rozwiązaniem jest całkowita rezygnacja z szalowania, co zazwyczaj wynika z chęci zaoszczędzenia czasu i pieniędzy. W rzeczywistości prowadzi jednak do zagrożenia życia i zdrowia pracowników, a także poważnych konsekwencji prawnych.

 

Jednym z problemów, który można zaobserwować na placach budowy jest też wykorzystywanie szalunków niezgodnie z przeznaczeniem. Na przykład, nasz szalunek słupowy SDR doskonale sprawdza się w wykopach o głębokości aż do 6,2 metra. Jest wytrzymały, ale nie został dostosowany do użytkowania jako kładka czy podkład pod koparkę. Takie obciążenie może doprowadzić do jego uszkodzenia oraz wypadku na placu budowy.

 

Częstym problemem jest też brak umiejętności obchodzenia się z szalunkami. Zdarza się, że pracownicy zahaczają koparką za rozpory, aby wyciągnąć system z gruntu. Prowadzi to do uszkodzenia rozpór, które przez to tracą swoją pierwotną wytrzymałość, co znacznie zwiększa ryzyko wypadku. Bardzo ważne jest przestrzeganie zasad opisanych w dokumentacji techniczno-ruchowej. Jeżeli rozpory śrubowe nie zostaną odpowiednio zamontowane za pomocą sworzni i zawleczek, szalunek nie będzie spełniał swojej funkcji, kiedy znajdzie się pod naporem gruntu.

 

Planowanie i pierwsza pomoc

 

Podczas robót ziemnych mogą pojawić się różne trudności, na które należy być przygotowanym. Tak ważne jest więc planowanie rozwiązań, zanim problem się pojawi. Na placu budowy musi znajdować się tyle osób przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy i ewakuacji, że w razie zagrożenia będą w stanie przejąć kontrolę nad sytuacją. Bardzo ważne jest też, aby takie uprawnienia posiadały osoby zajmujące stanowiska kierownicze. Pracownicy muszą wiedzieć, do kogo mają się zgłosić, jeżeli na placu budowy dojdzie do wypadku. Na miejscu musi również znajdować się apteczka, której lokalizacja powinna być oznakowana białym krzyżem na zielonym tle. Niezbędne są też instrukcje dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

 

Mimo dobrego dostępu do informacji i szkoleń, przy robotach ziemnych wciąż zdarzają się poważne wypadki, w których pracownicy tracą zdrowie, a nawet życie. Tak ważne jest więc bezwzględne przestrzeganie norm bezpieczeństwa oraz prawidłowe dobieranie i użytkowanie systemów szalunkowych.

 

kontakt

STALRENT © 2021 01studio.eu